Transakcje Futures: Rynek Kontraktów Terminowych

Transakcje Futures: Rynek Kontraktów Terminowych

Transakcje futures to zaawansowany i dynamiczny aspekt rynków finansowych. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tematyce transakcji futures oraz kontraktów forward, omawiając różnice między nimi i analizując przykłady, aby lepiej zrozumieć zasady działania tych instrumentów finansowych.

Co to są kontrakty futures i forward?

Kontrakty futures oraz forward są rodzajami instrumentów finansowych, które pozwalają inwestorom na kupno lub sprzedaż aktywów w określonym terminie w przyszłości, po ustalonej cenie. Są to umowy, które zobowiązują strony do dokonania transakcji zgodnie z warunkami ustalonymi wcześniej.

W przypadku kontraktów futures, są one standardyzowane i notowane na giełdach. Pozwala to na łatwą wymianę tych instrumentów między różnymi uczestnikami rynku. Kontrakty te mają określone rozmiary, terminy wygaśnięcia i podlegają codziennym wahaniam cen, co może prowadzić do realizacji zysków lub strat dla inwestorów.

Z kolei kontrakty forward są indywidualnie dostosowane do potrzeb stron umowy i nie są notowane na giełdach. Ze względu na swoją elastyczność, umożliwiają bardziej spersonalizowane podejście do transakcji, ale jednocześnie noszą ze sobą większe ryzyko wynikające z braku standardyzacji.

Różnice między transakcjami futures a forward

Podstawową różnicą między transakcjami futures a forward jest ich standardyzacja. Kontrakty futures są standardowe, podczas gdy kontrakty forward są dostosowane do potrzeb stron.

Drugą różnicą jest kwestia notowania na giełdzie. Kontrakty futures są publicznie dostępne i notowane na giełdzie, co zapewnia większą płynność i możliwość łatwej sprzedaży lub kupna tych instrumentów. Natomiast kontrakty forward nie są notowane na giełdach i wymagają bezpośredniej umowy między stronami.

Zobacz też:  Faktura zaliczkowa - Co to jest?

Kolejną istotną różnicą jest mechanizm rozliczenia. W przypadku kontraktów futures, rozliczenie odbywa się codziennie, co oznacza, że każdego dnia wyceniana jest różnica między ceną zakupu a aktualną ceną rynkową, co może prowadzić do realizacji zysków lub strat. W kontraktach forward rozliczenie następuje dopiero w momencie wygaśnięcia umowy.

Transakcje forward: przykład

Przyjrzyjmy się teraz konkretnemu przykładowi transakcji forward. Załóżmy, że przedsiębiorstwo XYZ planuje zakup surowców z zagranicy za 6 miesięcy. Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem wzrostu cen surowców, firma decyduje się na zawarcie kontraktu forward z dostawcą, który określa cenę zakupu surowców na poziomie dzisiejszej ceny rynkowej.

Załóżmy, że dzisiejsza cena rynkowa surowców wynosi 1000 zł za tonę, a przedsiębiorstwo XYZ potrzebuje 100 ton surowców. W momencie zawarcia kontraktu forward za 6 miesięcy, firma zobowiązuje się do zakupu 100 ton surowców po cenie 1000 zł za tonę, niezależnie od tego, jak zmienią się ceny na rynku.

W przypadku, gdy za 6 miesięcy cena surowców wzrośnie na rynku do 1200 zł za tonę, przedsiębiorstwo XYZ nadal będzie mogło nabyć 100 ton po 1000 zł za tonę zgodnie z zawartym kontraktem forward, oszczędzając 20 000 zł. Natomiast gdyby nie zawarło takiego kontraktu, musiałoby zakupić surowce po obecnych, wyższych cenach.

Transakcje forward pozwalają więc firmom na ograniczenie ryzyka związanego z wahaniem cen surowców, walut czy innych aktywów, co stanowi kluczową zaletę tych umów.

FAQs

Czym są kontrakty futures?

Kontrakty futures to standardowe umowy kupna lub sprzedaży aktywów na giełdzie, które wymagają rozliczenia codziennie na podstawie różnicy między ceną zakupu a aktualną ceną rynkową.

Jakie są różnice między kontraktami futures a forward?

Główne różnice to standardyzacja (kontrakty futures są standardowe, a forward indywidualnie dostosowane), notowanie na giełdzie (kontrakty futures są notowane, forward nie), oraz mechanizm rozliczenia (codzienne dla futures, a dla forward dopiero przy wygaśnięciu umowy).

Zobacz też:  Sprawozdanie z Działalności Spółki - Jak skutecznie zarządzać działalnością spółki z o.o.?

Jaki jest przykład transakcji forward?

Przykładem może być firma, która zawiera kontrakt forward na zakup surowców w przyszłości po dzisiejszej cenie rynkowej, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem wzrostu cen.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts