faktura wystawiona na osobę fizyczną zamiast na firmę

Faktura wystawiona na osobę fizyczną zamiast na firmę

Faktura wystawiona na osobę fizyczną zamiast na firmę może być pomyłką, efektem żądania konsumenta lub konieczności ewidencji sprzedaży. Co warto wiedzieć o takich przypadkach? Sprawdź najważniejsze informacje na ten temat!

Błędy i nieścisłości na fakturach VAT można poprawić poprzez noty lub faktury korygujące. To zależy od tego, czego dotyczy pomyłka. Jeżeli do nabywcy trafiła faktura wystawiona na osobę fizyczną zamiast na firmę, trzeba ją anulować i sporządzić nowy dokument. W przypadku żądania nabywcy i ewidencji sprzedaży na rzecz osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego przedsiębiorca musi pilnować poprawności danych nabywcy i terminu wystawienia faktury. Często okazuje się, że sprzedawcy i właściciele firm nie znają swoich obowiązków.

Faktura wystawiona na osobę fizyczną zamiast na firmę – korekta pomyłki

Notę korygującą przygotowuje odbiorca faktury – to działanie pozwala poprawić drobne błędy i nieścisłości, np. nieprawidłowy adres, nazwę firmy czy numer NIP. Pod warunkiem że dokument papierowy lub elektroniczny trafił do właściwego przedsiębiorcy – faktycznego nabywcy. Całość musi zaakceptować jeszcze podmiot, który wystawił fakturę. Z kolei faktura korygująca jest potrzebna do naprawienia poważniejszych pomyłek. To m.in. błędne ceny, stawki podatku czy kompletnie nieprawidłowych danych nabywcy, które wskazują na zupełnie inne przedsiębiorstwo.

Zainteresuje cię również: zakup na raty a faktura na firmę.

Faktura wystawiona na osobę fizyczną zamiast na firmę (najczęściej jej właściciela, ale też pracownika) powinna zostać anulowana. Wprawdzie błędne wskazanie nabywcy czy nieprawidłowa cena nie wpływają na prawo do reklamacji, ale mają wymierne konsekwencje finansowe dla przedsiębiorcy, który dokonał zakupu. Brak prawidłowej faktury VAT ma następujące skutki:

 • brak możliwości uwzględnienia wydatku w kosztach uzyskania przychodu;
 • wprawdzie można wystawić księgowy dowód wewnętrzny na potwierdzenie zakupu i poniesionych kosztów, ale wtedy podatnik nie będzie mógł dokonać odliczenia podatku VAT.
Zobacz też:  Dofinansowanie unijne na założenie własnej firmy - jakie dotacje dostępne i gdzie ich szukać?

Faktura na osobę fizyczną – żądanie konsumenta, ewidencja sprzedaży

Jeżeli nabywca, który nie prowadzi działalności gospodarczej, wyrazi takie życzenie, sprzedawca powinien dołączyć do paragonu fakturę. Musi to zrobić w odpowiednim terminie:

 • do 15. dnia następnego miesiąca po dostawie towaru, wykonaniu usługi lub otrzymaniu zapłaty;
 • po upływie 15 dni, jeżeli żądanie faktury wystawionej na osobę fizyczną zamiast na firmę wpłynęło po upływie miesiąca od zaistnienia powyższych przesłanek;
 • po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca nabycia obowiązek realizacji żądania wystawienia faktury imiennej wygasa.

Są też przedsiębiorstwa, które specjalizują się w działalności B2B. Jeżeli roczny przychód ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych nie przekracza 20 tys. zł, firma może zostać zwolniona z obowiązku z rejestracji w kasie fiskalnej. Jeżeli do ewidencjonowania sprzedaży służą faktury, przedsiębiorca powinien zwrócić szczególną uwagę na poprawność danych:

 • data sprzedaży lub zakres dat świadczenia usługi;
 • kolejny numer dokumentu;
 • dane sprzedawcy (NIP, nazwa firmy, adres, imię i nazwisko) i nabywcy (osobowe i adresowe);
 • nazwa towaru, usługi;
 • liczba sztuk;
 • cena jednostkowa netto;
 • stawka VAT (dla płatników);
 • łączne wartości netto sprzedaży i kwoty podatków;
 • wartość brutto.

Odmowa wystawienia faktury na osobę fizyczną zamiast na firmę to najczęściej błąd

Niektórzy sprzedawcy żądają podania numeru PESEL zamiast NIP-u, mimo że nie jest to obowiązkowe. Część przedsiębiorców w ogóle nie wystawia faktur na osoby fizyczne zamiast na firmy – to już działanie niezgodne z prawem. Nie skutkuje nawet powoływanie się na konkretne paragrafy i próby polubownego załatwienia problemu? W takich przypadkach urzędnicy i eksperci podatkowi radzą konsumentom, aby zgłosić sprawę do Krajowej Administracji Skarbowej. Nieznajomość przepisów może ściągnąć na przedsiębiorcę kontrolę, a konsekwencji niepotrzebny stres i karę.Zobacz także:
Zobacz też:  Firma rodzinna - przykład sukcesu biznesowego
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts