gwarancja na firmę rok czy dwa

Gwarancja na firmę – rok czy dwa?

Gwarancja na firmę (rok czy dwa, a może i dożywotnio) zależy od producenta, importera lub sprzedawcy. To dobrowolne zobowiązanie wobec prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Dowiedz się więcej o prawie do reklamacji wadliwego towaru!

Konsumenci są mocniej chronieni przez prawo od przedsiębiorców. Podstawą roszczeń może być rękojmia za wady fizyczne i prawne. To obowiązkowa gwarancja prawna. Jest jeszcze opcjonalna gwarancja jakości. Udziela jej gwarant wskazany w karcie gwarancyjnej. O zobowiązaniu świadczą nie tylko zapisy w umowie, ale też komunikaty reklamowe – warto prosić o ich potwierdzenie na trwałym nośniku w momencie zakupu. Zakres oraz czas, na jaki będzie udzielona gwarancja na firmę – rok czy dwa – wynikają ze szczegółów zawartej umowy. Ograniczenia u wyłączenia mogą dotyczyć również reklamacji z tytułu rękojmi.

Rękojmia a gwarancja na firmę. Rok czy dwa – od czego to zależy?

Nie ma przepisów, które narzucałyby konkretny okres gwarancji przy zakupie na firmę. Producenci, importerzy, dystrybutorzy czy sprzedawcy w ogóle nie muszą jej udzielać. Czasami zobowiązania podejmują strony trzecie, na przykład towarzystwa ubezpieczeniowe – jednak najczęściej swoją ofertę kierują do konsumentów, a nie przedsiębiorców. Taka „poszerzona, wydłużona” gwarancja zwykle wymaga dodatkowych opłat. W praktyce na udzielenie dodatkowej gwarancji na firmę, roku czy dwóch, decydują się jedynie nieliczne podmioty.

Prawo nabywcy do zgłaszania żądań z tytułu rękojmi trwa 2 lata przy zakupie towarów nowych – kupowanie sprzętów używanych daje sprzedawcy prawo do skrócenia jej o połowę. Przez wiele lat przedsiębiorcy musieli stwierdzać i zgłaszać wady od razu w momencie zakupu. Prawa konsumenta zakładają domniemanie istnienia wady przez rok od wydania towaru. Obecnie prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą przysługują takie same uprawnienia (a sprzedawcy nie mogą wprowadzać wyłączeń i zapisów ograniczających odpowiedzialność), o ile:

  • zakupiony przedmiot jest bezpośrednio związany z celami i działaniami firmy;
  • zakup nie ma charakteru zawodowego (nabywca nie kupił rzeczy zgodnej z własną specjalizacją i fachową wiedzą tylko zachował się jak konsument).
Zobacz też:  Hiszpańskie firmy działające w polsce: źródło rozwoju i inspiracji

Reklamowanie na podstawie gwarancji nie wyklucza roszczeń za rękojmię

Towar wadliwy, niezgodny z umową można zareklamować na kilka sposobów. Konsument lub przedsiębiorca, który spełnił wymieniane powyżej warunki, po powołaniu się na rękojmię może zażądać:

  • wymiany towaru na wolny od wad;
  • usunięcia wad, naprawy na koszt sprzedawcy (ten może potem zgłosić roszczenie regresowe wobec dystrybutora, producenta itd.);
  • obniżenia ceny;
  • odstąpienia od umowy.

Dopuszczalne roszczenia z tytułu zależą od zapisów w umowie i karcie gwarancyjnej. Naturalnie z wyjątkiem klauzul niedozwolonych. Czasami gwarant uzależnia gwarancję od miejsca zakupu. Zamówienie towaru np. za pośrednictwem serwisu e-commerce może skutkować ograniczeniem możliwości złożenia reklamacji i oddania towaru na gwarancję w porównaniu z zakupem bezpośrednio u producenta.Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts