okres gwarancji przy zakupie na firmę

Okres gwarancji przy zakupie na firmę

Kupno towaru na fakturę pozwala przedsiębiorcy wrzucić wydatek w koszty, ale czasami całko jakikolwiek okres gwarancji. Przy zakupie na firmę nabywca nie ma takich samych praw jak konsument.

Są dwie podstawy reklamowania wadliwego towaru – rękojmia sprzedawcy za wady fizyczne i prawne oraz gwarancja jakości. Udzielenie drugiej z wymienionych zależy wyłącznie od decyzji gwaranta. „Domyślnie” to producent, ale na podjęcie takiego zobowiązania mogą zdecydować się również sprzedawcy, dystrybutorzy czy importerzy. Przedsiębiorcę udzielającego gwarancji jakości wskazuje karta gwarancyjna. Dla nabywcy najlepiej posiadać taki dokument w formie papierowej. Jeżeli w dobrowolne oświadczenie gwarancyjne nie wskazuje inaczej, okres gwarancji przy zakupie na firmę wynosi 2 lata – jednak gwarant może ograniczyć lub wyłączyć zobowiązanie wobec kupującego, który prowadzi działalność gospodarczą. To samo może zrobić sprzedawca z udzielaną rękojmią, czyli obligatoryjną gwarancją prawną.

Dobrowolna gwarancja producenta – forma, okres ochrony gwarancyjnej, obowiązku gwaranta

Producent towaru nie ma żadnego obowiązku udzielania gwarancji jakości. Zobowiązania pojawiają się w momencie złożenia oświadczenia wobec potencjalnego nabywcy, i to w dowolnej formie. Oświadczeniem gwarancyjnym mogą być również komunikaty z reklam telewizyjnych oraz innych przekazów marketingowych – przy zakupie nabywca może zażądać wydania tego zobowiązania na trwałym nośniku (np. papierowej karty gwarancyjnej), co ułatwia późniejsze dochodzenie roszczeń z tego tytułu. Brak dokumentu nie wpływa na możliwość dochodzenia swoich praw.

Teoretycznie okres gwarancji przy zakupie na firmę może obowiązywać nawet dożywotnio. To gwarant decyduje o tym, jak długo trwają jego zobowiązania wobec nabywcy, co znajdzie się w zakresie jego obowiązków i jakie wyłączenia wprowadzić. Naprawa lub wymiana towaru na gwarancji producenta powinna nastąpić w ciągu 14 dni od dostarczenia reklamowanego produktu do gwaranta, chyba że w oświadczeniu wskazał inny termin realizacji zobowiązań gwarancyjnych. Korzystanie z gwarancji nie wpływa na możliwość skorzystania z rękojmi, o ile takowa przedsiębiorcy w ogóle przysługuje.

Zobacz też:  Gaz na firmę czy prywatnie? Przedsiębiorcy obniżają horrendalne rachunki za gaz

Okres gwarancji przy zakupie na firmę – rękojmia dla osób fizycznych z działalnością gospodarczą

Każdy konsument, osoba prywatna ma prawo do rękojmi. Okres odpowiedzialności sprzedawcy wobec kupującego za wady fizyczne i prawne to minimum 2 lata, a w przypadku zakupu nieruchomości 5 lat. Nabywcy-przedsiębiorcy przez wiele lat nie mieli prawa do składania reklamacji z tytułu rękojmi. Obecnie jej udzielenie i czas obowiązywania zależą od decyzji sprzedawcy. Chcesz wiedzieć, czy możesz skorzystać z gwarancji prawnej? Przeczytaj umowę oraz regulamin i dopytaj dokładnie o swoje przyszłe uprawnienia!

Przeczytaj również: gwarancja na firmę rok czy dwa

Od 1 stycznia 2021 r. każdy przedsiębiorca, który figuruje w CEiDG jako prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (forma prawna, stan zatrudnienia w firmie nie ma tu znaczenia) jest traktowany tak samo, jak konsument – pod warunkiem że zakupiony towar ma związek z prowadzeniem działalności, ale nie ma charakteru zawodowego. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule opisującym zwrot towaru zakupionego przez internet na firmę. Dopóki obowiązują przepisy umożliwiające ograniczenie lub zniesienie rękojmi przy sprzedaży na fakturę, faktyczny zakres okres gwarancji przy zakupie na firmę jest zależny od producentów i sprzedawców. A ci nie zawsze mają interes w tym, by podejmować się zobowiązań wykraczających poza obowiązki narzucane im przez prawo.Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts