rękojmia na firmę

Rękojmia na firmę – co może przedsiębiorca, gdy stwierdzi wadę towaru?

Kodeks cywilny daje przedsiębiorcy możliwość dochodzenia praw w przypadku stwierdzenia wady zakupionego towaru. Od 1 stycznia 2021 uprawnienia w tym zakresie zostały rozszerzone. Jak dziś wygląda rękojmia na firmę? Co warto wiedzieć na ten temat?

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia prawnej lub fizycznej wady towaru na podstawie rękojmi. Aby przedsiębiorca został potraktowany podobnie jak konsument, musi spełnić warunek – umowa zawarta ze sprzedawcą towaru nie może mieć charakteru zawodowego, co oznacza, że nie może dotyczyć branży, w której działa firma. W przypadku tzw. umów zawodowych przedsiębiorca utraci swoje typowo konsumenckie prawa. Czego może żądać od sprzedawcy po stwierdzeniu istnienia wady? Obniżenia ceny, wymiany towaru; może również odstąpić od umowy.

Reklamacja w ramach rękojmi – czym jest?

Przedsiębiorca może złożyć reklamację w ramach rękojmi za wady prawne i fizyczne zakupionego towaru, o czym mówią przepisy Kodeksu cywilnego. O wadzie mówi się w sytuacji, gdy produkt jest niezgodny z umową:

 • nie ma właściwości, które powinien mieć, a o których zapewniał sprzedawca np. prezentując próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, do którego miał być przeznaczony;
 • został wydany jako niekompletny, niezupełny;
 • jest własnością innej osoby;
 • jest obciążony prawem osoby trzeciej;
 • dotyczą go ograniczenia w korzystaniu, zgodnie z wydaną decyzją lub orzeczeniem odpowiedniego organu.

Z rozszerzonego prawa rękojmi za wady rzeczy zakupionych mogą korzystać jedynie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Przywilej nie dotyczy pozostałych przedsiębiorców – spółek akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, osobowych oraz stowarzyszeń. Aby skorzystać z prawa konsumenta, przedsiębiorca musi spełnić odpowiednie warunki.

Czego może żądać przedsiębiorca w ramach rękojmi za wady towaru?

Jeśli doszło do zawarcia umowy sprzedaży o charakterze innym niż zawodowy, a przedsiębiorca zauważy, że zakupiony towar ma wadę fizyczną lub prawną, ma prawo skorzystać z rękojmi i żądać konkretnego działania ze strony sprzedającego. Może to być:

 • naprawa towaru, usunięcia wady;
 • wymiana przedmiotu na nowy, zamiana na rzecz wolną od wad;
 • żądanie obniżenie ceny towaru;
 • demontaż i ponowny montaż rzeczy sprzedanej;
 • odstąpienie od umowy.
Zobacz też:  Samochód osobowy na firmę - jak go kupić i zarejestrować

Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie złożonej reklamacji – tak mówią nowe przepisy (zmiana z 1 stycznia 2021 roku). Przedsiębiorca może złożyć reklamację wadliwej rzeczy w czasie dwóch lat od daty jej wydania. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedmiotem umowy jest nieruchomość – w tym przypadku przedsiębiorca ma 5 lat na złożenie reklamacji z tytułu rękojmi.

Przedsiębiorca podobnie jak konsument ma również prawo korzystać z tzw. domniemania istnienia wady fizycznej w momencie wydania rzeczy. Musi ona jednak zostać stwierdzona w ciągu roku.

Rękojmia na firmę – ważne terminy

Rękojmia na firmę oznacza różne terminy dochodzenia praw w przypadku zakupu produktu z wadą. W przypadku towarów używanych przedsiębiorca może złożyć reklamację w ciągu roku – o takiej możliwości powinien zostać poinformowany przez stronę umowy w momencie jej zawierania. Jeśli sprzedawca celowo zataił wadę produktu, czas na złożenie reklamacji wydłuża się – praw można dochodzić niezależnie od tego, ile czasu minęło od zakupu. Kiedy można mówić o takim przypadku? Gdy sprzedawca umyślnie działa na szkodę kupującego, maskując wadę produktu lub nie informując o niej.

Rok 2022 przyniósł kolejne zmiany – tym razem dotyczą one rękojmi konsumenckiej, która opiera się teraz na pojęciu niezgodności towaru z umową, a nie wady prawnej czy fizycznej. Zmiana w przepisach prawa dotyczy również hierarchii środków ochrony konsumenta – w pierwszej kolejności może on żądać wymiany lub naprawy towaru. Początkowo nowelizacja miała obejmować usunięcie zapisu, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą korzystać z uprawnień z rękojmi konsumenckiej w przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru. Pozostawiono go jednak – przedsiębiorcy nadal mają prawo do stosowania przepisów o rękojmi.Zobacz także:
Zobacz też:  Kupno samochodu na firmę jednoosobową
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts