smartwatch na firmę

Smartwatch na firmę. Jak rozliczyć taki wydatek?

Wielu przedsiębiorców kupiło smartwatch na firmę, ale nie każdy prawidłowo wykazał jego użytkowanie do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Jak rozliczyć wydatek i uniknąć kłopotów ze skarbówką? Poznaj najważniejsze regulacje i interpretacje podatkowe!

Zgodnie z prawem każdy wydatek, który pozwala osiągnąć przychód lub zabezpieczyć jego źródło w przyszłości, jest traktowany jako koszt prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki temu zakup przydatnego sprzętu, a także wiele innych inwestycji, wpływają na obniżenie podatku dochodowego. Art. 23. ustawy wymienia również szereg wyjątków, które z zasady nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Obowiązek udokumentowania każdego poniesionego wydatku jako kosztu podatkowego leży po stronie przedsiębiorcy. Zakup zegarka typu smartwatch na firmę wymaga odpowiedniego uzasadnienia i wykorzystania. Sprzęt musi oferować istotne funkcje dla podatnika. Po godzinach pracy nie może służyć do celów osobistych.

Zakup smartwatcha na firmę a koszty uzyskania przychodu. Ważne informacje i interpretacja podatkowa

Między wydatkiem i obniżeniem dochodu przedsiębiorstwa a przychodami musi istnieć istotny związek przyczynowo-skutkowy. Tylko wtedy można odliczyć kwotę przeznaczoną na zakup nowoczesnego, elektronicznego zegarka od podatku dochodowego. Najbardziej oczywisty przykład wykorzystywania smartwatcha na firmę do uzyskania przychodu to sprzedaż sprzętu w sklepie z elektroniką. W innych przypadkach należy mieć świadomość tego, jak działa zakup na firmę i jakie są przepisy. Inteligentny zegarek będzie zakwalifikowany do kosztów podatkowych, jeżeli:

  • dany wydatek został poniesiony bezpośrednio przez podatnika, czyli właściciela firmy;
  • koszty są rzeczywiste i definitywne (nie doszło do zwrotu);
  • udostępniane funkcje mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Gdyby wartość sprzętu przekraczała 10 tys. zł/szt., należałoby go ująć w ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Aktualnie najdroższe modele na rynku są dostępne w cenie zbliżonej do tego progu. Tu pojawia się kwestia funkcji smartwatcha dla firmy – przedsiębiorca musiałby wykazać, że tańsze wersje nie spełniają określonych potrzeb biznesowych. W interpretacjach podatkowych fiskus potwierdził przydatność takich opcji, jak:

  • pozostawanie w kontakcie z klientami w trakcie organizowanych prezentacji i innych sytuacji, gdy odbieranie telefonu jest niemożliwe;
  • monitorowanie nowych wiadomości (SMS-ów, poczty e-mail) – szybsze odpowiedzi na zapytania ofertowe to większa szansa na nowe kontrakty i poprawa satysfakcji klientów;
  • kalendarz, przypomnienia o ważnych wydarzeniach;
  • bezpieczne odbieranie połączeń telefonicznych podczas prowadzenia pojazdów.
Zobacz też:  Okres gwarancji przy zakupie na firmę

Smartwatch na firmę. Wydatek na działalność firmową a osobiste używanie zegarka przez przedsiębiorcę

Są okoliczności, w których administracja i izba skarbowa zakwestionują uwzględnienie zakupu nowoczesnego zegarka w kosztach działalności. Kupno smartwatcha na firmę wyklucza jego wykorzystywanie po godzinach, np. do monitorowania aktywności fizycznej – chyba że przedsiębiorca w jakiś sposób wykaże, iż lepsza kondycja ma bezpośrednie przełożenie na przychody i nie przynosi żadnych osobistych korzyści. Być może fiskus spojrzałby przychylnie na takie uzasadnienie trenera personalnego, którego zawód ma bezpośredni związek ze sportem. Właściciele sklepów, którzy wykonują w swojej firmie prace magazynowe, nie mają szans na uznanie takich wydatków za koszty podatkowe.

Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, nie ma zamkniętej listy działalności, w których zakup zegarka można wliczyć w koszty. To przedsiębiorca musi wykazać podczas ewentualnej kontroli skarbowej, że smartwatch na firmę przynosi lub zabezpiecza przychody. Po godzinach pracy najlepiej pozostawiać taki sprzęt w firmie albo odkładać do stacji ładującej. Czasami samo noszenie zegarka na ręce może być potraktowane jako niedozwolone używanie majątku przedsiębiorstwa do celów osobistych.Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts