zakup nieruchomości na firmę

Zakup nieruchomości na firmę

Przez lata zakup nieruchomości na firmę był dla przedsiębiorców świetną inwestycją i lokatą kapitału. Po zmianach prawa w zakresie amortyzacji mieszkań na wynajem sporo się zmieniło. Sprawdź, kiedy opłaca się nabyć lokal lub grunt na firmę zamiast osobę fizyczną!

Czynni płatnicy podatku od usług i towarów mają prawo odliczyć VAT, jeśli kupno nieruchomości zostało udokumentowane fakturą. Wystawi ją deweloper, nie zrobi tego osoba prywatna. Zakup mieszkania od osoby fizycznej na firmę to obciążenie podatkowe w postaci podatku od czynności cywilno-prawnych. Nie można zapominać o opłatach za sporządzenie aktów notarialnych. Polski Ład i jego nowelizacje sprawiły, że zakup nieruchomości na firmę nie pozwala na zamortyzowanie inwestycji, nawet jeśli będzie w części przeznaczona na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Można wrzucić w koszty m.in. wydatki na renowację, sprzęt, eksploatację czy odsetki kredytowe.

Zakup nieruchomości na firmę – odliczenia podatku VAT, lokal jako koszt uzyskania przychodu

Transakcja na rynku pierwotnym zawiera w cenie podatek VAT. Sfinalizowany zakup mieszkania na firmę pozwala odliczyć część daniny proporcjonalną do udziałów działalności gospodarczej w nabytym lokalu. Wyjątek stanowi kupno takiej nieruchomości w celu najmu na cele mieszkaniowe, z wyjątkiem wynajmu krótkoterminowego (działalność turystyczna). Wysokość podatku VAT zależy nie tylko od ceny nabycia, ale również od powierzchni zakupionej nieruchomości od dewelopera na firmę:

  • do 150 m² stawka 8%;
  • powyżej 150 m² stawka 23%.

Kosztem uzyskania przychodu mogą być tylko lokale użytkowe. Można wprawdzie złożyć oświadczenie o wykorzystywaniu lokalu mieszkalnego wyłącznie na cele swojej firmy, ale kontrolerzy bardzo łatwo i szybko wykażą nieprawidłowości w tym zakresie. Od kiedy zniknęła możliwość wrzucenia w koszty odpisów amortyzacyjnych, takie działanie w budynku mieszkalnym jest wybitnie niekorzystne.

Zobacz też:  Laptop na firmę

Kupno mieszkania na firmę pod wynajem nie pozwala już na obniżenie podatku dochodowego

Celem zmian wprowadzonych razem z Polskim Ładem była walka z unikaniem opodatkowania przychodów z wynajmu lokali mieszkalnych przez przedsiębiorców. Ustawodawcy wskazywali, że amortyzacja ma służyć kompensacji wydatków na środki trwałe, które tracą na wartości. Rzeczywista sytuacja na rynku sprawia (jeszcze?), że zakup nieruchomości na firmę był pewną, bezpieczną inwestycją na przyszłość. Mieszkania na razie zyskują na wartości.

Odpowiednia stawka amortyzacji – podstawowa 1,5% rocznie, w dopuszczalnych okolicznościach do 10% rocznie – pozwalała prowadzić rozliczenia w taki sposób, że firmy de facto uzyskiwały całkowite zwolnienie z podatku dochodowego w zakresie wpływów z najmu. Według autorów korzystne regulacje podatkowe sprawiały, iż zakupy nieruchomości na firmę – również z rynku wtórnego – windowały ceny do poziomów niedostępnych dla większości osób fizycznych. Przeciwnicy argumentują, że teraz nawet wynajem znajdzie się ich poza finansowym zasięgiem. Obecnie amortyzacji związanych z zakupem nieruchomości na firmę można dokonywać:

  • tylko do końca 2022 roku, bez względu na to, jaką część wartości nieruchomości udało się zamortyzować (właściciele lokali zapowiadają pozwy za utratę praw nabytych);
  • tylko dla mieszkań zakupionych przed 2022 rokiem.

Odpisy amortyzacyjne a zakup nieruchomości na firmę pod działalność gospodarczą i cele mieszkaniowe

Kosztem uzyskania przychodu z działalności gospodarczej jest każdy wydatek, który pozwala przedsiębiorcy zabezpieczyć źródło wpływy i osiągać przychody z działalności opodatkowanej. Nie ma zamkniętego katalogu – to prowadzący działalność musi wykazać, że dane towary, usługi czy nieruchomości są firmie potrzebne. Niektóre koszty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa budzą mniej lub bardziej uzasadnione wątpliwości urzędników skarbowych. Część wydatków można rozliczyć tylko części adekwatnej do tego, w jakiej wykorzystywana będzie przez firmę czy prywatnie. Najlepsze przykłady to:

  • elementy różnych instalacji w lokalu;
  • opłaty za media;
  • usługi telekomunikacyjne;
  • meble i inne wyposażenie mieszkania.
Zobacz też:  Ekspres do kawy na firmę a rozliczenie kosztów podatkowych – porady

Do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa trzeba wpisać każdy składnik majątku, którego wartość początkowa przekracza określony w przepisach próg – obecnie to 10 tys. zł. Kwestia „netto czy brutto” ma znaczenie głównie w kontekście rozliczeń VAT-u. Zakup nieruchomości na firmę spełnia też pozostałe wymogi środka trwałego:

  • przewidywany okres użytkowania ponad 1 rok;
  • użytkowanie na potrzeby działalności.

Zakup nieruchomości na firmę – grunt. Ziemia może być środkiem trwałym, ale nie do amortyzacji

Większość zapytań o kupno nieruchomości przez przedsiębiorców dotyczy mieszkań. Tymczasem kwestia tego, jak działa zakup na firmę, obejmuje również ziemię. W Klasyfikacji Środków Trwałych grunty znajdują się w kategorii 0. Nie ulegają zużyciu, nie tracą na wartości z upływem czasu czy użytkowaniem, zatem nie podlegają amortyzacji.

Zakup nieruchomości na firmę nie będzie kosztem prowadzonej działalności pozarolniczej aż do momentu zbycia gruntu. Na początku tak można zaklasyfikować tylko odsetki od rat kredytu po wprowadzeniu działki do EŚT. Wcześniej uregulowane należności zwiększają wartość początkową nieruchomości. W momencie sprzedaży ziemi można do niej doliczyć wszelkie wydatki związane z samym zakupem – opłaty notarialne, sądowe, bankowe itd. Podczas sprzedaży nieruchomości pozwolą obniżyć podstawę wymiaru podatku dochodowego od transakcji.Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts