laptop na firmę

Laptop na firmę

Własny laptop na firmę to często jeden z początkowych wydatków przedsiębiorcy – niezależnie od branży. Wybór odpowiedniego urządzenia to spore wyzwanie. Jeszcze trudniej optymalnie zaksięgować zakup i go rozliczyć. Zobacz, co o tym mówią przepisy!

Sposób postępowania po zakupie laptopa na firmę zależy m.in. od wartości urządzenia, przewidywanego okresu użytkowania oraz charakteru i celów prowadzonej działalności przez podatnika. Duże znaczenie ma to, czy podatnik jest zwolniony z VAT, czy też jest płatnikiem podatku od towarów i usług i korzysta z odliczeń. Wydatek na sprzęt można ująć w Księdze Przychodów i Rozchodów jako koszt uzyskania przychodu lub wpisać podręczny komputer do ewidencji środków trwałych. Odpisy amortyzacyjne należy wykazywać w kosztach w odpowiednim czasie, a to zależy od metody amortyzacji.

Pcpro.pl

Zakup laptopa na firmę jako koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy. Odliczenia VAT

Na wartość początkową składniku majątku firmowego wpływa sposób opodatkowania. Dla płatników VAT liczy się kwota netto, dla pozostałych kwota brutto – jeśli nie przekracza 10 tys. złotych, a przewidywany okres użytkowania w firmie przekracza 1 rok, można uwzględnić wydatek kosztach uzyskania przychodów. Służy do tego kolumna 13. w KPiR na „Pozostałe wydatki”. Naturalnie przedsiębiorca powinien potrafić wykazać związek pomiędzy zakupem a uzyskiwaniem lub zabezpieczeniem przychodów. Drogie, high-endowe urządzenie do multimedialnej rozrywki może zostać zakwestionowane podczas kontroli skarbowej, jeżeli przenośny komputer byłby wykorzystywany rzekomo tylko do zadań biurowych albo zabierany do domu po pracy.

Nabywca powinien kupić sprzęt nowy lub używany od przedsiębiorstwa, które jest płatnikiem VAT lub korzysta ze zwolnień podatkowych. Przedsiębiorca, który chce pozyskać laptopa do firmy i ująć go bezpośrednio w kosztach lub amortyzować, musi przedstawić fakturę VAT lub rachunek/fakturę bez VAT – paragon nie wystarczy, chyba że wartość urządzenia nie przekracza 450 zł. Polecamy lekturę wpisu pt. „Zakup komputera na firmę 2023”. Prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług za zakupy od VAT-u należnego za dokonaną sprzedaż przysługuje tylko płatnikom VAT, którzy nabyte towary i usługi wykorzystają do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Zobacz też:  Zwrot towaru zakupionego przez internet na firmę

Komputer w ewidencji środków trwałych i odpisy amortyzacyjne za laptop na firmę

Zakup firmowego laptopa, który stanowi własność lub współwłasność przedsiębiorstwa, jest kompletny i zdatny do użytku w momencie nabycia, a przewidywany okres użytkowania to ponad rok, można ująć w EŚT. Obowiązek wpisania komputera do ewidencji środków trwałych powstaje, gdy wartość sprzętu wynosi ponad 10 tys. zł brutto/netto – w zależności od tego, czy firma jest płatnikiem VAT. Poniżej tej granicy przedsiębiorca ma wybór pomiędzy amortyzacją lub wrzuceniem wydatku w koszty.

Jeżeli laptop na firmę trafia do EŚT, rozliczanym kosztem będą odpisy amortyzacyjne. Sprzęt komputerowy w Klasyfikacji Środków Trwałych należy do podgrupy „Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” – rodzaj 487, czyli zespoły komputerowe. O stawce i okresie amortyzacji decydują między innymi:

 • początkowa wartość brutto lub netto;
 • stan urządzenia:
 • nowy;
 • używany – użytkowany wcześniej minimum pół roku;
 • ulepszony – przed wprowadzeniem do EŚT przedsiębiorca poniósł wydatki na ulepszenie, które wyniosły co najmniej 20% wartości początkowej sprzętu.

Metody amortyzacji laptopa firmowego – liniowe, jednorazowa, degresywna

Przepisy dopuszczają następujące sposoby amortyzacji wydatków na składniki majątku firmy ujęte w EŚT:

 • liniowa – roczne stawki amortyzacyjne dla laptopów na firmę to 30%;
 • liniowa przyspieszona – urządzenia używane lub ulepszone, minimalny okres amortyzacji zależny od wartości początkowej środka trwałego:
 • do 25 tys. zł – 2 lata, czyli maks. stawka 50%,
 • 25–50 tys. zł – 3 lata, stawka ≈ 33,4%,
 • ponad 50 tys. zł – 5 lat, stawka 20%;
 • indywidualna liniowa – dla maszyn i urządzeń z grup 4, 5, 6 i 8 KŚT poddanych szybkiemu postępowi technicznemu; maksymalna stawka do momentu ustania warunków uzasadniających jej podwyższenie to 60%;
 • jednorazowa dla niskocennych środków trwałych – o wartości poniżej 10 tys. zł, stanowiących własność lub współwłasność firmy, kompletnych, zdatnych do użytku, nabywanych z myślą o ponad rocznym użytkowaniu w firmie;
 • jednorazowa pomoc de minimis – dla małych podatników i nowych przedsiębiorców; warunki jw., ale wartość komputera może przekraczać 10 tys. zł;
 • degresywna – w pierwszym roku współczynnik stawki podniesiony maks. do 2,0; w kolejnych latach amortyzacji dokonuje się od wartości obniżonej o wcześniejsze odpisy.
Zobacz też:  Kupno lokalu na firmę - jak to zrobić prawidłowo?

Komputer stacjonarny lub laptop na firmę to ważny wydatek. Zakup można rozliczyć na wiele sposobów – czasami trzeba spełnić warunki określone w przepisach, w innych przypadkach zależy to od decyzji przedsiębiorcy pod kątem optymalizacji podatkowej. Kwestia wcześniejszego wyboru odpowiedniego urządzenia – ceny, parametrów technicznych, jakości, żywotności podzespołów etc. – to już zupełnie odrębny temat.Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts