wynajem mieszkania na firmę

Wynajem mieszkania na firmę – wymogi, wrzucanie w koszty

Wynajem mieszkania na firmę to skomplikowane zagadnienie prawne. Każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny zaistniałych okoliczności. Sprawdź, o czym powinni pamiętać przedsiębiorcy, którzy chcą wynająć nieruchomość na swoją działalność gospodarczą!

Trzeba uwzględnić m.in. to, kto wynajmuje mieszkanie firmie, przeznaczenie lokalu określone w umowie najmu czy aktualne wytyczne podatkowe. Podmioty gospodarcze nie mają potrzeb mieszkalnych – wynajem mieszkania firmie może wymagać zgłoszenia zmiany przeznaczenia lokal. Najemca i wynajmujący (osoba fizyczna lub firma) mają szereg obowiązków i formalności do wypełnienia. Jeszcze inaczej wygląda sytuacja, gdy przedsiębiorca chce wynająć mieszkanie, by zakwaterować w nim pracowników – przez użyczenie lub odpłatnie. Pod kątem opodatkowania wynajem mieszkania na firmę może, ale nie w każdym przypadku będzie kosztem prowadzenia działalności. Czynsz, który można wrzucić w koszty, zależy od sposobu wykorzystania lokalu.

Wynajem mieszkania na firmę do prowadzenia działalności gospodarczej jako koszt uzyskania przychodu

Wzmianka o prowadzeniu biura, gabinetu, pracowni albo innego wykorzystania mieszkania na potrzeby firmy powinna znaleźć się w umowie najmu. Wynajmujący musi zgłosić zmianę przeznaczenia odpowiedniej powierzchni z uwagi na podwyższenie stawki podatku od nieruchomości. Z kolei spółka lub inny podmiot gospodarczy ma obowiązek umieszczenia nowego lub dodatkowego adresu wykonywania działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Łącznie muszą zostać spełnione 4 warunki, by wynajem mieszkania na firmę pozwalał użytkować lokal dla potrzeb funkcjonowania podmiotu gospodarczego:

  • tytuł prawny do mieszkania, czyli ważna umowa najmu;
  • zgoda (od początku najmu lub aneks do umowy);
  • zgłoszenie do CEIDG;
  • zgłoszenie zmiany przeznaczenia części lub całości lokalu do urzędu gminy/miasta.

Wynajem mieszkania na firmę – podatek dochodowy PIT

Każdy wydatek, który prowadzi do osiągnięcia przychodów albo zachowania lub zabezpieczenia ich źródła, może być zakwalifikowany jako koszt podatkowy. Ustawa o podatku dochodowym wymienia w art. 23 szereg wyjątków – wynajmu mieszkania na firmę nie ma wśród nich. Obniżenie podstawy podatku PIT musi być też odpowiednio uzasadnione, nie wystarczy przedstawianie faktur czy rachunków ze stawki czynszu.

Zobacz też:  Zakup komputera na firmę [cnt-year] – co należy wiedzieć?

To przedsiębiorca musi wykazać związek pomiędzy swoimi przychodami a ponoszonymi kosztami – w tym przypadku opłatami uiszczanymi z tytułu umowy najmu. Trzeba przedstawić dokumenty lub inne dowody, które poświadczą prowadzenie działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu. Kosztem uzyskania przychodu będzie część czynszu proporcjonalna do wykorzystania mieszkania na potrzeby firmy, np. stosownie do powierzchni całości.

Wynajem mieszkania na firmę dla celów mieszkaniowych, na potrzeby pracowników – podatek VAT

Co w sytuacji, gdy całe mieszkanie będzie wykorzystywane zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem lokalu? Tutaj najważniejszą kwestią dla przedsiębiorców i osób lub podmiotów wynajmujących wydaje się opodatkowanie usługi podatkiem od towarów i usług. Co do zasady zwolnienie z VAT przysługuje w zakresie wynajmu nieruchomości na cele mieszkalne. Muszą zostać spełnione wszystkie wymagane prawem przesłanki – zarówno obiektywne, jak i subiektywne. 3 podstawowe wymogi, które upoważniają do odliczenia VAT-u z wynajmu mieszkania na firmę, to:

  • mieszkalny charakter wynajmowanego lokalu;
  • mieszkalny cel najmu, dzierżawy;
  • świadczenie usługi na własny rachunek.

Czasami podnajem wynajmowanego mieszkania traktowany jest jako krótkotrwałe zakwaterowanie, a nie cel mieszkaniowy. Mieszkalny charakter powinien cechować się trwałością. W przeciwnym wypadku najem przez pracowników byłby usługą podlegającą opodatkowaniu stawką VAT 8%. To samo dotyczy nieodpłatnego użyczenia. O tym, czy świadczenie usługi najmu lokalu realizuje cele osobiste pracownika, czy cele gospodarcze przedsiębiorstwa, decydują indywidualnie oceniane czynniki. W praktyce każdy wynajem mieszkania na firmę stanowi odrębny przypadek, który wymaga kompleksowego przeanalizowania.Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts