zwrot towaru zakupionego przez internet na firmę

Zwrot towaru zakupionego przez internet na firmę

Przez wiele lat zwrot towaru zakupionego przez internet na firmę był całkowicie niewykonalny. W 2021 r. niektórzy dostali taką możliwość, ale nie przy każdej fakturze. Sprawdź, kiedy można odesłać artykuł sprzedawcy i którzy przedsiębiorcy mają prawo to zrobić!

Kupowanie produktów na odległość, poza sklepem stacjonarnym, zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Zmiany prawne wynikają z nowelizacji ustawy o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego. Prawo do zwrotu towaru zakupionego przez internet na firmę przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, a przedmiot odstąpienia od umowy musi być bezpośrednio związany z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, ale nie może mieć charakteru zawodowego. Odpowiednie oświadczenie należy złożyć w ciągu 14 dni od otrzymania produktu (lub rozpoczęcia świadczenia usługi). Kluczowe zapisy są dość nieprecyzyjne, dlatego wymagają szerszego wyjaśnienia.

Od 1 stycznia 2021 r. 14 dni na zwrot towaru zakupionego przez internet na firmę

Pierwotnie nowe przepisy, rozszerzające również ochronę przed klauzulami niedozwolonymi i prawo do rękojmi, miały obowiązywać już od 1 czerwca 2020 roku. Wejścia nowelizacji w życie przesunięto na początek 2021 r. z powodu pandemii. Od tego momentu przedsiębiorcy z jednoosobową działalnością gospodarczą mogą odstąpić od umowy zawartej poza siedzibą lub lokalem sprzedawcy bądź kupującego – w sklepie internetowym, przez telefon, na pokazie itp. Firmy e-commerce muszą spełnić obowiązek informacyjny wobec nabywcy. Wiele z nich dołącza odpowiednie formularze do przesyłki lub wiadomości e-mailowych dla klientów.

Konsument-przedsiębiorca również musi spełnić odpowiednie warunki:

 • dotrzymywania terminów;
 • zwrócenia towaru w odpowiednim stanie;
 • zawarta umowa nie dotyczy wyłączeń, m.in.:
 • usługi wykonanej w pełni;
 • produktów, w których cena podlega wahaniom rynkowym i sprzedawca nie ma nad nią pełnej kontroli;
 • artykuł tworzony w indywidualnej specyfikacji dla zamawiającego przedsiębiorcy;
 • rzeczy z krótkim terminem przydatności;
 • warunkiem nabycia przedmiotu, świadczenia usługi było zrzeczenie się prawa zwrotu (np. treści cyfrowe).
Zobacz też:  Laptop na firmę

Jak się liczy termin zwrotu towaru zakupionego konsumenta lub na firmę przez internet czy telefon?

Termin 14 dni kalendarzowych na zwrot towaru zakupionego przez internet na firmę biegnie od dnia otrzymania produktu lub dnia zawarcia umowy o świadczenie usług. Przykładowo kurier przyjechał 10 grudnia – ostatni dzień na złożenie oświadczenia to 24 grudnia. Jeżeli ostatni dzień na odstąpienie od umowy wypada w sobotę, niedzielę lub święto ustawowo wolne od pracy, termin ulega przedłużeniu do najbliższego dnia roboczego. Kolejne etapy procedury również powinny być wykonane w 14-dniowych terminach:

 • odesłanie towaru przez nabywcę;
 • zwrot pieniędzy za artykuł i dostawę (nie przesyłkę zwrotną!) przez sprzedawcę.

Okres gwarancji przy zakupie na firmę to odrębna kwestia.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jak konsument.

Przedsiębiorca prowadzący firmę jednoosobową może zatrudniać pracowników i korzystać z prawa do odstąpienia umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem sprzedawcy/usługodawcy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. Liczy się forma prawna wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (rejestru CEiDG), a nie stan zatrudnienia. Zwrotu towaru zakupionego przez internet na firmę nie mogą dokonywać spółki.

Podstawowym warunkiem w przepisach jest związek pomiędzy dokonanym zakupem o prowadzoną działalnością. Skorzystanie ze zwrotu jest możliwe w sytuacji, gdy nabywany przedmiot/usługa będzie służyć firmie. Jako przykłady podawano m.in.:

 • narzędzia samochodowe dla firmy budowlanej, która dowozi swoich pracowników na miejsce pracy;
 • lodówka do biura;
 • aparat fotograficzny dla handlarza samochodami;
 • kredyt na rozbudowę warsztatu i zakup wyposażenia dla mechanika.

Zwrot towaru kupionego poza lokalem przedsiębiorstwa – brak charakteru zawodowego

Opisywanej powyżej przesłanki nie można jednak rozpatrywać w oderwaniu od drugiej – zakup nie może mieć profesjonalnego, zawodowego charakteru. Prawo nie podaje jednak precyzyjnej definicji. Odpowiedzialność za podjęcie decyzji, czy danemu przedsiębiorcy przysługuje prawo zwrotu towaru zakupionego na firmę przez internet, spada na sprzedawców i usługodawców. Dla tych stron transakcji najbezpieczniej – co nie znaczy, że korzystnie i rozsądnie – byłoby traktować każdego klienta z JDG tak samo, jak osobę fizyczną, „zwykłego” konsumenta.

Zobacz też:  Okres gwarancji przy zakupie na firmę

O zawodowym charakterze ma decydować wpis w CEiDG nabywcy i ewentualnie inne informacje dostępne publicznie, np. na stronie internetowej firmy-nabywcy. W uproszczeniu można założyć, że wszelkie narzędzia wykorzystywane bezpośrednio do pracy mają charakter profesjonalny – ktoś, kto nimi operuje, powinien się na nich znać i dokonywać świadomych wyborów. O trudnościach w precyzyjnym ustaleniu rzeczywistego związku pomiędzy nabywanym artykułem a prowadzoną działalnością gospodarczą świadczy przykład podawany przez prawników:

 • kupujący – grafik-fotograf;
 • przedmiot zakupu do potencjalnego zwrotu – drukarka zdjęć;
 • kwestia do rozstrzygnięcia – czy w kompetencjach zawodowych grafika-fotografa znajduje się wiedza o specyfikacji urządzeń drukujących?

Zwrot towaru zakupionego przez internet na firmę. Jak odstąpić od umowy?

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawieranej na odległość musi zawierać określone elementy. Aby nie napotkać formalnych trudności ze zwrotem towaru zakupionego przez internet na firmę, w samodzielnie sporządzanym dokumencie lub wypełnianym formularzu powinny znaleźć się następujące dane:

 • data i numer zamówienia;
 • nazwa, ilość zamówionego towaru;
 • cena;
 • numer faktury;
 • dane osobowe przedsiębiorcy z adresem firmy;
 • numer konta bankowego, na które sprzedawca ma zwrócić pieniądze;
 • podpis.

W praktyce termin 14 dni na złożenie oświadczenia i zwrotu towaru kupionego na firmę dotyczy poinformowania sprzedawcy o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy. Nie wszyscy korzystają z podpisów elektronicznych, nie sposób przewidzieć, kiedy przesyłka ostatecznie dotrze do adresata. Najlepiej najpierw wysłać krótką wiadomość e-mail, a pełny formularz wysłać razem z zakupionym towarem. Albo czekać na odbiór przez sklep, jak to często ma miejsce w przypadku produktów wielkogabarytowych lub ciężkich.Zobacz także:
Zobacz też:  Rower na firmę
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts