zakup działki na firmę

Zakup działki na firmę – najważniejsze kwestie

Zakup działki na firmę to złożona kwestia pod kątem prawnym i podatkowym. Trzeba uwzględnić m.in. rodzaj gruntu i późniejszy sposób jego wykorzystania. Czy ziemię da się „wrzucić w koszty”? Poznaj najważniejsze informacje w tym zakresie!

Prawo do odliczeń podatkowych czy odpisów amortyzacyjnych z ewidencji środków trwałych odczuwalnie redukują koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy ponoszą różnego rodzaju wydatki na różne inwestycje, dzięki którym ich firmy mogą funkcjonować i się rozwijać. Ziemia ma szczególny status. Sam zakup działki na firmę nie może być od razu uwzględniony w kosztach uzyskania przychodów – dopiero w momencie odpłatnego zbycia gruntu wydatek na jego nabycie obniża podstawę podatku dochodowego. Czynni podatnicy VAT mogą obniżyć kwotę podatku należnego od naliczonego, jeśli spełnią odpowiednie warunki. Zakup gruntów rolnych wymaga uzyskania zgody KOWR-u.

Zakup działki na firmę. Grunty są środkiem trwałym, ale do sprzedaży nie podlegają amortyzacji

Do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa muszą trafić wszystkie rzeczowe składniki majątku, które są wykorzystywane w ramach działalności przedsiębiorcy. Taki obowiązek mają wszystkie podmioty, które prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów. Podczas zakupu działki na firmę zachodzą wszystkie przesłanki – ich wartość przekracza 10 tys. zł, grunt z pewnością będzie użytkowany ponad 1 rok, stanowi własność lub współwłasność przedsiębiorcy i jest od razu zdatny do użytkowania. Ziemia nie ulega zużyciu i nie traci na wartości, dlatego grunty nie podlegają amortyzacji. Kosztem w rozliczeniu podatkowym staje się po sprzedaży. Budowa domu na firmę na takiej działce budowlanej to już odrębna sprawa.

Kosztem uzyskania przychodu mogą być odsetki od kredytu na zakup nieruchomości – te naliczane już po ujęciu ziemi w ewidencji środków trwałych firmy. Opłaty i należności uiszczone przed wpisaniem działki do EWŚ zwiększają wartość początkową gruntu. Ostateczna kwota wartości początkowej po zakupie działki na firmę ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego po transakcji odsprzedaży. Do uiszczonej ceny (lub ustalonej wartości rynkowej w przypadku darowizny) należy doliczyć również:

  • bankowe opłaty, prowizje;
  • taksę notarialną;
  • wszelkie opłaty sądowe i skarbowe.
Zobacz też:  Odkurzacz na firmę – koszty uzyskania przychodu

Zakup działki na firmę – kwestie podatkowe. Wydatki na zakup nieruchomości i odliczenie podatku VAT

Prawo do odliczenia VAT reguluje ustawa o podatku od towarów i usług. Przepisy wymieniają 3 podstawowe warunki korzystania z odliczeń – czynny status podatnika VAT (płatnika), użytkowanie nabytego majątku (tutaj: gruntu) do celów opodatkowanych oraz brak okoliczności wyłączających. W przypadku nabycia gruntu mogą nimi być m.in. kwoty niezgodne ze stanem faktycznym i inne nieprawidłowości w przedkładanej dokumentacji. Naturalnie sprzedaż nieruchomości musi być potwierdzona fakturą VAT. Jeżeli zbywca jest osobą fizyczną, powstaje obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zakup działki na firmę i rozliczenie VAT odbywają się na takich samych zasadach, jak w przypadku innych przedmiotów transakcji. Kwotę podatku należnego do uiszczenia przez przedsiębiorcę obniża się o kwotę podatku naliczonego, zależnego od proporcji wykorzystania gruntu na cele działalności podlegającej opodatkowaniu VAT. Jeżeli cała działka będzie użytkowana pod działalność prowadzoną przez spółkę bądź innego nabywcę, firma będzie mogła odliczyć 100% podatku od towarów i usług. Jeśli jednak do czynności opodatkowanych podatkiem VAT będzie wykorzystywana jedynie część nabytej ziemi, wtedy odliczeniu podlega proporcjonalna część podatku od kupionego towaru – czyli w tym przypadku działki.

Zakup gruntu rolnego przez przedsiębiorcę – prowadzenie działalności rolniczej, odrolnienie

Zapytania o to, jak działa zakup na firmę i co z kwestiami podatkowymi oraz kosztami nabycia ziemi, najczęściej dotyczą działek inwestycyjnych i budowlanych. Tymczasem przedsiębiorcy mogą być zainteresowani również gruntami rolnymi. Część chce na nich prowadzić działalność rolniczą, inni planują zmieniać przeznaczenie działki pod swoje potrzeby. Warunki zakupu gruntów rolniczych określa ustawa o kształtowaniu nieruchomości rolnych – jeżeli nabywca nie jest rolnikiem indywidualnym, zgodę na nabycie ziemi musi wydać Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Pozytywnej decyzji organu administracyjnego nie wymagają następujące sytuacje:

  • pokrewieństwo, bliskie relacje między zbywcą i nabywcą;
  • powierzchnia działki do 1 ha;
  • zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku (w tym podział i inne przekształcenia spółek).
Zobacz też:  Wynajem mieszkania na firmę – wymogi, wrzucanie w koszty

Wniosek o zgodę KOWR-u nie ma określonego kształtu, choć instytucja udostępnia odpowiednie wzory. Ważne, by przed planowanym zakupem działki na firmę zadbać o niezbędne załączniki – wypisy z rejestru gruntów i budynków, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, oświadczenie zbywcy o zamiarze sprzedaży ziemi konkretnemu podmiotowi oraz odpisy z księgi wieczystej lub równoważne zaświadczenia. Procedura odrolnienia może być długa i żmudna. Na każdym etapie trzeba starannie dopełnić wszelkich formalności, jakich aktualnie wymaga obowiązujące prawo.Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts